CopyCanShopCOPYCANSHOP

Tiskové a kopírovací služby, The MagicTouch, Unibind

GDPR memorandum Lubomír Pěnička – CopyCan-SHOP

----------------------------------------------------

Informace o způsobu zpracování osobních dat

Správce osobních údajů

     Společnost Lubomír Pěnička CopyCan-SHOP, Hořovského 14, Praha 6,

     163 00, IČ: 12515485

Uchovávané informace

Osobní údaje / identifikační a kontaktní údaje - jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, e-mail, telefonní číslo/ získané ze smluvního vztahu využíváme v rozsahu nezbytném pro:

  1. Plnění smlouvy
  2. Plnění právní povinnosti – evidence, zpracování účetních dokladů, zpracování DPH, kontrolní hlášení, kontroly FÚ apod.

Předávání dat

     Osobní údaje budou poskytnuty jen v nezbytném rozsahu:

-          Externí účetní

-          Finanční správě

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí EU                                                                                                                                      

Archivace osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu plnění smlouvy a plnění právní povinnosti po zákonnou dobu 10 let po roce, kterého se týkají.

Další práva

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem.

Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku, máte právo na opravu či výmaz osobních údajů, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.